Multichannel Sourcing

Vores unikke rekrutteringsmetode, der tager det bedste fra en traditionel rekruttering og fra Executive Search.

Vi arbejder vi med vores egen sourcing proces kaldet Multichannel Sourcing. 

MatchMakers Multichannel Sourcing proces tager det bedste fra en traditionel rekruttering og fra Executive Search. Kort fortalt er det en metode, hvor vi identificerer egnede kandidater gennem en række forskellige kanaler samtidig. Processen optimeres af et meget tæt samarbejde mellem researcher og konsulent, hvor alle kandidater løbende vurderes énsartet op mod vores JobProfil.

Vi bruger de nødvendige ressourcer på at sikre en dyb og præcis forståelse af, hvad en konkret stilling indeholder på et detaljeret niveau og på at forstå, hvad der skal være til stede for, at den ansatte person bliver en succes i jobbet. Her bruger vi vores kompetencemodel. Vores særlige Jobprofil er en flersiders detaljeret beskrivelse af stillingen indeholdende både hårde og bløde mål.


Kernen i vores forretning, på tværs af vores MatcMaker ydelser, er kombinationen af vores dybe viden om search og rekruttering forankret dels i vores Multikanal Sourcing værktøj - dels i 25+ års erfaring inden for search/rekruttering og HR forankret i vores JobProfil metode.