Multichannel Sourcing

MatchMakers unikke rekrutteringsmetode, der tager det bedste fra en traditionel rekruttering og fra Executive Search.

Hod MatchMaker arbejder vi med vores egen sourcingproces, som vi kalder Multichannel Sourcing. Den er resultatet af mange års erfaring og bygger på 1000-vis af succesfulde rekrutteringer.

MatchMakers Multichannel Sourcing proces tager det bedste fra en traditionel rekruttering og fra Executive Search. Kort fortalt er det en metode, hvor vi identificerer egnede kandidater gennem en række forskellige kanaler samtidig. Processen optimeres af et meget tæt samarbejde mellem researcher og konsulent, hvor alle kandidater løbende vurderes énsartet op mod en unik JobProfil. MatchMakers Jobprofil er en flersiders detaljeret beskrivelse af stillingen og den indeholder både hårde og bløde mål.

MatchMaker bruger de nødvendige ressourcer på at sikre en dyb og præcis forståelse af, hvad en konkret stilling indeholder på et detaljeret niveau og på at forstå, hvad der skal være til stede for, at den nyansatte bliver en succes i jobbet. Hertil bruger vi bl.a. vores kompetencemodel, som skaber en grundig indsigt i kandidatens kompetencer.

Kernen i vores forretning, på tværs af vores MatcMaker ydelser, er kombinationen af vores dybe viden om search og rekruttering forankret dels i vores Multikanal Sourcing værktøj - dels i 30+ års erfaring inden for search/rekruttering og HR forankret i vores JobProfil metode. Udgangspunktet er altid at mennesket i centrum.