Teamdag

Fundamentet for et succesfuldt team er, at det enkelte team-medlem oplever sig selv som medspiller i teamet. Samtidig skal det enkelte individ være opmærksom på forskellighederne i teamet.

Teamdag

På en MatchMaker-teamdag får deltagerne mulighed for at lære hinanden bedre at kende. De får mulighed for at give feedback i forhold til det nuværende og ønskede samarbejde. Dette sker med udgangspunkt i en personprofil, der er udarbejdet individuelt for alle medlemmer i teamet.

Skræddersyet

MatchMaker tilbyder en skræddersyet teamdag, som har fokus på at styrke gruppens samarbejde og kommunikation. MatchMaker har specialiseret sig i personvurderinger ved anvendelse af dybdegående interview og personanalyser, som vi kalder MatchMaker Profilanalyse. Denne profilanalyse bruges til at afdække de personlige ressourcer og udfordringer, før teamdagen finder sted. Den enkelte deltager får naturligvis efterfølgende en personlig tilbagemelding på sin egen profilanalyse.

Teamdagen

Selve teamdagen tager udgangspunkt i de enkeltes profilanalyser og tegner et samlet billede af teamet. Gennem dagen bliver teamets samarbejds- og kommunikationsmønstre sat i fokus. Teamet bliver på denne måde bevidst om relevante udviklingsområder og kan efterfølgende gå i gang med at skabe forbedringer. En velgennemført teamdag skaber et godt udgangspunkt for udvikling af både teamet og den enkelte medarbejder.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål omkring MatchMakers Teamdag. Du finder telefonnumre, adresser etc. her...