Outplacement

MatchMaker har gennem flere år assisteret ved afskedigelse af ledere og specialister. Som i vort øvrige rådgivnings-, search- og rekrutteringsarbejde lægger vi vægt på at tilbyde en ydelse, der er tilpasset den enkelte virksomhed og kandidat.

Outplacement

Formålet med et Outplacement-forløb er at sikre medarbejderen optimale betingelser for en fortsat god karriere.

Det er MatchMaker’s erfaring, at opsagte personer har forskelligt behov for assistance. Det er afhængigt af situationen, personlighed og ønsker m.m. Vi tilrettelægger således hvert enkelt forløb med udgangspunkt i personens ønsker. Forløbet vil typisk være en vekselvirkning mellem konsulentbistand og hjemmearbejde.

For en virksomhed er det afgørende, at tidligere medarbejdere beholder et positivt syn på virksomheden og dets aktiviteter. Derfor er outplacement et vigtigt redskab for virksomheden til at sikre, at tidligere medarbejdere fortsat er en slags ambassadører for virksomheden. Det kan også ske, at en virksomhed på et senere tidspunkt får brug for medarbejdere med de kompetencer, som de på et tidligere tidspunkt måtte tage afsked med. Så bliver outplacement til genansættelse.

MatchMaker’s Outplacemen-forløb foregår på følgende måde:

En individuel rådgivning og coaching af den eller de afskedigede medarbejdere med det formål at gøre dem klar til nyt job. Dette foregår i tæt samarbejde med den tidligere arbejdsgiver.

Ring gerne:

Kontakt os, hvis du har spørgsmål omkring MatchMakers Outplacement-forløb. Du finder telefonnumre, adresser etc. her...