Mentoring

MatchMaker tilbyder individuel mentoring, hvor fokus er på at tage de rigtige beslutninger i en forretningsorienteret sammenhæng.

Mentoring

En MatchMaker-mentor hjælper sin mentee med at tage de rigtige beslutninger, som skaber udvikling mod specifikke mål. Det at være mentor handler om at hjælpe mentee med at afklare og lukke op for muligheder, som mentee kan vælge imellem. Det handler ikke om at fortælle mentee, hvad han/hun skal gøre og hvordan. Samarbejdet mellem mentor og mentee er et forhold under udvikling og omfatter en bred række af problemstillinger og ikke nødvendigvis kun dem, der har med den formulerede problemløsning at gøre.

Ved at indgå i et mentorforløb får mentee mulighed for at udvikle sig såvel fagligt som personligt. Dog er fokus mest på det faglige. Som mentee definerer man sine egne forventninger og formål med mentorforløbet. Man vælger de mål, som mentorforløbet vil arbejde hen imod.

Et mentorforløb hos MatchMaker giver mentee mulighed for at skabe en sparringsrelation med en person, som har nogle erfaringer og en baggrund, som mentee gerne vil lære noget af.

Rent praktisk finder mentoring sted som en række samtaler, enten hos Matchmaker eller på mentees arbejdsplads. Det er naturligvis også muligt at lave online sessioner.

Hvis du har spørgsmål til mentoring eller ønsker at vide mere, så er du meget velkommen til at kontakte os. Du finder os her.