Individuel Coaching

Organisationer i både den offentlige og private sektor oplever øget kompleksitet og krav til forandring. Coachingforløbet er en fokuseret dialog, der hjælper medarbejderen og eller ledelsen til at løse udfordringer i organisationen samt styrke de relationsmæssige kompetencer.

Coaching

Vores coaching tilbud er rettet mod ledelsens eller medarbejdernes karriereudvikling eller trivsel i jobbet.

Coaching er en mulighed for at udvikle virksomhedens kvalitet som arbejdsplads ved at tilbyde enten ledelsen eller de enkelte medarbejdere et sparringsforløb, der tager udgangspunkt i nogle aktuelle behov. Det kan være for virksomheden som helhed eller for en medarbejders personlige udvikling og trivsel i jobbet.

Coaching retter sig mod primært to disse målgrupper – enten ledere, der selv ønsker coaching eller ledere, der gerne vil tilbyde sine medarbejdere coaching. Selvfølgelig i forståelse med de enkelte medarbejdere.

Emner for coaching kan være mange. Det kan være generelt omkring karriere, eller mere specifikt omkring en bestemt udfordring på jobbet eller i virksomheden. Der er ikke noget i vejen for at det kan handle om mere private emner. Dog vil vores coaching altid være forretningsorienteret. Vi laver ikke life-coaching etc.

Vores coaching foregår primært som en serie af fortrolige samtaler:

Coaching kan være en enkelt session af en times varighed eller det kan være et længere forløb – måske over seks til tolv måneder. Det afhænger af den konkrete udfordring eller formålet med coachingforløbet. MatchMakers konsulent ser sin rolle, som værende den udefra kommende, men tillidsfulde og lyttende samtalepartner, der kompetent og professionelt arbejder i retning af at opnå det i fællesskab definerede mål.

Al coaching er altid 100% fortroligt. Når vi coacher medarbejdere, får lederen ikke indsigt i emner eller indhold af samtaler. Og det samme gælder den anden vej rundt.

Vores metode:

I vores arbejde med Coaching/Mentoring, og lignende HR-ydelser vi udbyder, taler vi ofte om det ”gyldne øjeblik”. Hvad er dine gyldne øjeblikke, når du tænker tilbage på arbejdssituationer, du har stået i? Hvad har været mest meningsfuldt for dig? Hvad er du bedst til? Udgangspunktet for personlig udvikling og en god karriere er, at du trives med det du laver. At dit job giver mening, og at det er sjovt. Så se dine "gyldne øjeblikke" som fundament for din personlige udvikling og karriere.

Hvordan vokser vi succesfuldt i vores professionelle virke? Tager man udgangspunkt i den såkaldte ”70-20-10 model”, er det en kombination af at opbygge erhvervserfaring, social interaktion og formel læring. Cirka 70% af din faglige vækst kommer fra jobbet, 20% kommer fra dine interaktioner med andre og 10% kommer fra formel uddannelse.

Accepterer man modellens præmis, er det den praktiske erfaring (de 70 procent), der er mest gavnlig for din personlige udvikling og karriere. Det er det daglige, praktiske arbejde, der giver mulighed at afprøve og forbedre faglige kompetencer, løse udfordringer og interagere med kunder, kollegaer og overordnede. Og det er her, du ser resultater og konsekvenser af din indsats. Tænk på personlig vækst som en cyklus. Udfør en opgave og få feedback. Udfør næste lignende opgave lidt bedre. Gør du det godt i dit nuværende ansvarsområde og vokser med opgaven, så øger du chancen for at blive tilbudt nye og større udfordringer.

Det får din virksomhed ud af et coaching-forløb:

  • At tilbyde sine medarbejdere et coachingforløb er en måde at udvikle dem på. Det medvirker samtidig til at motivere og fastholde medarbejderen.
  • Ledere, der selv vil coaches, er ofte mellem to job og har brug for afklaring af, hvad vej de skal gå.
  • Coaching kan være et element i et mere omfattende outplacement-forløb. Læs mere her (link)

Ring gerne:

Kontakt os, hvis du har spørgsmål omkring MatchMakers Coaching. Du finder telefonnumre, adresser etc. her...