On-boarding

On-boarding sigter dels mod den nye medarbejder og dels mod den ansættende chef. Formålet er i begge henseender at sikre en succesfuld start på det nye job. MatchMakers on-boarding support foregår i to hovedfaser:

On-boarding refererer til den fase, hvor medarbejderen er tiltrådt jobbet. Modtagelsen af medarbejderen er afgørende for en succesfuld start. At medarbejderen introduceres til arbejdsopgaver og processer er fundamentalt for god on-boarding. En anden væsentlig del af on-boarding processen handler om relationsopbygning og kulturtilvænning. Afgørende for succes er, at den nye medarbejder etablerer gode samarbejdsrelationer til chef, kolleger, samarbejdspartnere samt andre personer i organisationen, som har betydning for medarbejderens arbejdsområde. MatchMaker gennemfører coachingsamtaler i løbet af de første 30-45 dage. On-boarding processen understøttes af en arbejdsbog, der guider den nye medarbejder igennem væsentlige spørgsmål og de faser, som den nye medarbejder gennemgår i den proces, det er at starte i en ny virksomhed. Endvidere afholdes en samtale med ansættende chef.