Onboarding

MatchMaker tilbyder en række ydelser, der er med til at styrke rekrutteringen. Disse ydelser inkluderer bl.a. onboarding af nye medarbejdere.

MatchMaker Onboarding

"Velkommen til vores virksomhed!"

Onboarding-perioden går fra at en nyansat medarbejder starter i sin nye stilling og frem til vedkommende er fuldt indarbejdet og integreret i virksomheden. Med onboarding refereres til den proces, hvor en ny medarbejder får tilbudt viden, færdigheder og adfærd til at blive en effektiv og velintegreret del af virksomheden. Man kan også formulere det helt enkelt ved at sige, at den nye medarbejder går fra at være en udefrakommende iagttager til at være en insider og naturlig del af organisationen. Så det er måden din eller jeres virksomhed byder velkommen til nye medarbejdere på.

Det er fundamentalt for en god onboarding proces, at medarbejderen introduceres grundigt til sine arbejdsopgaver, sine nye kolleger og relevante processer i hele virksomheden.

En anden væsentlig del af onboarding processen handler om relations opbygning og kulturtilvænning. Afgørende for succes er, at den nye medarbejder etablerer gode samarbejdsrelationer til chef, kolleger, samarbejdspartnere samt andre personer i organisationen, som har betydning for medarbejderens arbejdsområde.

MatchMakers onboarding foregår i to hovedfaser:

I den første hovedfase gennemfører vi coachingsamtaler i løbet af de første 30-45 dage. Dels med den nye medarbejder og dels med den ansættende chef eller væsentlige kolleger. Formålet med samtalerne er at sikre en succesfuld start på det nye job. Antallet af coachingsamtaler afhænger meget af de individuelle forhold, der hersker omkring jobbet og arbejdspladsen. Hvor kompliceret er selve jobfunktionen? Hvordan fungerer arbejdspladsen på forhånd, og hvor god er man til at inkludere og omfavne nye medarbejdere?

I den anden hovedfase udarbejder vi sammen med virksomheden en arbejdsbog, der guider den nye medarbejder igennem hele processen. Det vil sige alle væsentlige spørgsmål og alle de faser, som den nye medarbejder gennemgår i den periode, hvor vedkommende oplever at være ny i virksomheden.

Resultatet af en succesfuld onboarding proces skulle gerne være, at den nye medarbejder både trives bedre og fastholdes i virksomheden. På den måde bliver vedkommende også en mere effektiv og ressourcefyldt medarbejder for hele virksomheden.

Ring gerne:

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om MatchMakers Onboarding. Du finder telefonnumre, adresser etc. her...