Executive search

MatchMaker er mere end en headhunter. Vi rekrutterer topledere, direktører, bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer  til nutidens og fremtidens mangfoldige erhvervsliv og kommende udfordringer. Executive Search er vores full-service Executive search-tilbud med fokus på den kunde-unikke search med tilknyttede HR-ydelser.

Full-service Executive Search

Executive Search er vores full-service Executive search tilbud med fokus på den kunde-unikke search med tilknyttede HR-ydelser.

Vi er blandt de bedste i Danmark til at rekruttere nye ledere. Med mange års erfaring med ledelsesrekruttering ved vi, hvor de bedste ledere findes, og hvordan de tiltrækkes.

Ledelsesrekruttering kræver indsigt og viden. MatchMaker har begge dele samt en stor database med kvalificerede kandidater. Derudover anvender vi de bedste værktøjer til at finde talenterne der, hvor de er.

MatchMaker leverer executive search kendetegnet ved:

  • Høj kvalitet med udgangspunkt i en omfattende forståelse for ledelse ud fra mere end 25 års erfaring.
  • Forståelse af at hastighed i rekrutteringsprocessen er vigtig – uden at gå på kompromis med kvaliteten
  • Unik målrettet datadreven proces
  • Forståelse for den menneskelige faktor. Det kræver en grundlæggende forståelse af, hvor mennesker primært henter deres energi for at kunne identificere personligheder, der skaber de ønskede resultater
  • Erfarne konsulenter med indgående kendskab til området

Vi arbejder typisk med 7 trin i vores ansættelsesprocesser:

1. MatchMaker JobProfil

Når vi får til opgave at finde en ny leder til en virksomhed, bruger vi i samarbejde med kunden tid på at udarbejde en grundig jobanalyse og en Matchmaker JobProfil. Denne fase er grundlæggende for vores arbejde, og vores værktøjer hertil er en af vores særlige kernekompetencer.

2. Datadreven Sourcing / Multichannel Sourcing

Hos MatchMaker arbejder vi med vores egen sourcing proces kaldet Multichannel Sourcing. Multichannel Sourcing tager det bedste fra en traditionel rekruttering og fra Executive Search. Kort fortalt er det en metode, hvor vi identificerer egnede kandidater gennem en række forskellige kanaler samtidig. Processen optimeres af et meget tæt samarbejde mellem researcher og konsulent, hvor alle kandidater løbende matches med vores JobProfil. Ud fra den aktuelle JobProfil iværksætter vi sourcing via egne og eksterne databaser, sociale medier, eget netværk, kundens netværk og direkte i markedet. I denne proces evaluerer vi CV’er for at danne en liste af kandidater, vi vil invitere til en første samtale.

3. Kandidat interview med MatchMaker konsulent

Første interview afdækker kandidaternes samlede relevante kompetencer (viden, færdigheder, adfærd) op mod den konkrete lederstilling i en fortrolig, ligeværdig samtale. Vi tager os tid til at informere om jobbet og den ansættende virksomhed.

4. Kandidat interview med kunde

Ud fra den bruttoliste af kandidater, vi har interviewet, indstilles et begrænset antal kandidater til et interview nummer to. Dette gennemføres hos kunden. Det er afhængig af situationen med eller uden deltagelse af en MatchMaker konsulent. Før dette interview nr. to tager vi gerne en snak og forventningsafstemning mellem kandidaterne og konsulenten hos MatchMaker.

5. Feedback

Alle indstillede kandidater får feedback på samtaler og eventuelle persontests. Det har alle kandidater krav på.

6. Beslutning og tilbud om ansættelse

Efter samtaler hos kunden (i nogle forløb efter en ekstra runde af samtaler), træffer kunden i samråd med MatchMaker et endeligt valg af den kandidat, der tilbydes ansættelse.

7. Evt. MatchMaker onboarding

Med udgangspunkt i viden opnået ved persontest og samtaleforløbet, tilbydes kunden on-boarding rådgivning fra MatchMaker. Dette sker for at sikre, at begge parter får en god start.

Fælles for alt vi gør er:

Vi er hurtige

Hos os er en grundig proces ikke ensbetydende med, at den tager lang tid. Vi udarbejder et planlagt struktureret forløb, som er til glæde og gavn for både virksomheden og kandidaterne. Hos os er høj hastighed samtidig en væsentlig kvalitets-parameter i search- og rekrutteringsprocesserne.

Vi er grundige og præcise

Vi er data-drevne og bruger de nødvendige ressourcer på at sikre alle parter en grundig og præcis forståelse af den konkrete stillings indhold. Det sker ned i mindste detalje for at forstå, hvad der skal være til stede i kandidaten for, at vedkommende bliver en succes i det potentielle job.

Vi søger dybt og bredt

Vores processer optimeres af et meget tæt samarbejde mellem kunde, researcher og vores konsulent. Blandt andet bruger vi vores MulitichannelSourcing værktøj til at sikre en effektiv afdækning af alle potentielle kandidater. Alle kandidater vurderes ensartet. Vi har et stærkt fokus på både den faglige og menneskelige profil. Det sikrer blandt andet, at kundens egne kandidater vurderes uvildigt i forhold til de øvrige kandidater.

No Cure No Pay

MatchMaker Executive Search arbejder med princippet ”No Cure No Pay” og en unik genplaceringsgaranti. Det vil sige, at vi garanterer, at din virksomhed får den ønskede ledelseskandidat. Skulle det af en eller anden grund ikke ende med en ansættelse, så kræver vi ikke betaling for rekrutteringsforløbet. En mulighed er så at starte forfra, hvis vi vurderer, at vi kan finde en ny og oplagt ledelseskandidat, der lever op til de udstukne krav i forhold til stillingen. Vi er ikke dem, der giver op.

Opfølgning på lederskiftet

Når den rigtige leder er fundet og starter i den nye stilling, så følger vi gerne med i den første udfordrende og afgørende tid. Det kan du læse mere om under vores ”OnBoarding” programmer og vores ”Organisational Audit”.

Ring gerne:

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, eller du skal bruge en kandidat til en lederstilling nu eller i fremtiden. Du finder telefonnumre, adresser etc. her...