Organisational Audit

Formålet med MatchMaker Organisational Audit er at styrke sammenhængen mellem på den ene side virksomhedens forretningsmæssige og strategiske retning og på den anden side medarbejderes adfærd og kompetencer. På den måde forbedres virksomhedens samlede præstation.

Organisational Audit

MatchMaker’s kernekompetence er at vurdere sammenhængen mellem adfærd og præstation hos den enkelte medarbejder og virksomheden som helhed.

I en Organisational Audit gør MatchMaker brug af den indgående viden om personers adfærd på jobbet, som vi har erhvervet os gennem mere end 30 års erfaring med rekruttering og personudvælgelse. MatchMaker’s særkende har altid været at tage afsæt i forretningen og organisationen som ramme for den enkelte medarbejders præstation. Det er denne viden, vi bringer i spil ved en Organisational Audit.

Ring gerne

Har du spørgsmål til ovenstående, så er du meget velkommen til at kontakte os. Du finder os her.