Om MatchMaker

MatchMaker - den rigtige til jobbet

MatchMaker har eksisteret siden 1992 og er i dag en af Danmarks betydende specialister inden for search og rekruttering. Vi dækker det danske marked via vores kontorer i København og Kolding. Norden dækker vi ud af vores kontor i København. Globalt er vi aktiv partner i det internationale partnerskab, Executive Resources International (ERI) hvorigennem vi løser opgaver for vores danske kunder over det meste af verden.

Du må gerne tage tid på os 
For os er en hurtig leverance en væsentlig kvalitetsparameter – også i et konkurrencedrevet marked, hvor der er rift om erfarne og kompetente kandidater. Vores processer og datadrevne arbejdsgange sikrer, at grundighed samtidig er del af vores fundamentale tilgang. Når du er grundig, er det nemmere at være hurtig – hos MatchMaker er hurtighed og kvalitet to sider af samme sag.

Vores Process
Vi arbejder typisk med 7 trin i vores ansættelsesprocesser:

1. MatchMaker JobProfil
Når vi får en opgave (ny ledig stilling) bruger vi tid på, i samarbejde med kunden, at udarbejde en grundig jobanalyse og en præcis JobProfil. Denne fase er grundlæggende for vores arbejde - og vores værktøjer hertil, en af vores særlige kernekompetencer.

2. Datadreven Sourcing / Multichannel Sourcing

Vi arbejder vi med vores egen sourcing proces kaldet Multichannel Sourcing hos MatchMaker. MultichannelSourcing tager det bedste fra en traditionel rekruttering og fra Executive Search. Kort fortalt er det en metode, hvor vi identificerer egnede kandidater gennem en række forskellige kanaler samtidig. Processen optimeres af et meget tæt samarbejde mellem researcher og konsulent, hvor alle kandidater løbende vurderes énsartet op mod vores JobProfil. Ud fra den udarbejdede JobProfil iværksætter vi sourcing via egen database (Opret profil her) såvel som via eksterne databaser, sociale medie, MatchMakers netværk, kundens netværk og direkte i markedet. Ikke alle vores job slås op. I denne proces modtages og evalueres CV’er for at danne en liste af kandidater, vi vil invitere til en første samtale.

3. Kandidat interview med MatchMaker konsulent
Første interview afdækker samlede relevante kompetencer (viden, færdigheder, adfærd) op mod det konkrete job i en fortrolig, ligeværdig samtale, hvor vi tager os tid til at informere om jobbet og den ansættende virksomhed.

4. Kandidat interview med kunde
Ud fra den brutto-liste af kandidater, vi har interviewet, indstilles et antal kandidater til et Interview nummer to, der gennemføres hos kunden – med eller uden deltagelse af en MatchMaker konsulent, afhængig af situationen. Før dette interview nr. to tager vi gerne en snak - og forventningsafstemning mellem kandidaterne og konsulenten hos MatchMaker.

5. Feedback
Alle får indstillede kandidater får feedback på samtaler og evt. persontests. Det har alle kandidater krav på.

6. Beslutning og tilbud om ansættelse
Efter samtaler hos kunden (i nogle forløb evt. efter en ekstra runde af samtaler), træffer kunden i samråd med MatchMaker et endeligt valg af kandidat, der tilbydes ansættelse.

7. Evt. MatchMaker On-boarding
Med udgangspunkt i viden opnået ved persontest og samtaleforløbet, tilbydes den ansættende virksomhed on-boarding rådgivning fra MatchMaker. Dette for at sikre at begge parter får en god start.