MatchMakers rekrutteringsproces

MatchMaker arbejder med syv trin i rekrutteringsprocessen

1. MatchMaker JobProfil

Når vi får en opgave (en ny ledig stilling), bruger vi i samarbejde med kunden tid på at udarbejde en grundig jobanalyse og en MatchMaker JobProfil. Denne fase er grundlæggende for vores arbejde, og vores værktøjer hertil er en af vores særlige kernekompetencer.

2. Datadrevet Sourcing/MultiChannel Sourcing

Hos MatchMaker arbejder vi med vores egen sourcingproces kaldet MultiChannel Sourcing. Multichannel Sourcing tager det bedste fra en traditionel rekruttering og fra Executive Search. Kort fortalt er det en metode, hvor vi identificerer egnede kandidater gennem en række forskellige kanaler samtidig. Processen optimeres af et meget tæt samarbejde mellem researcher og konsulent, hvor alle kandidater løbende matches med vores JobProfil. Ud fra den aktuelle JobProfil iværksætter vi sourcing via egne og eksterne databaser, sociale medier, eget netværk, kundens netværk og direkte i markedet. Ikke alle vores job slås op. I denne proces evaluerer vi CV’er for at danne en liste af kandidater, som vi vil invitere til en første samtale.

3. Kandidat interview med MatchMaker-konsulent

Første interview afdækker kandidaternes samlede relevante kompetencer (viden, færdigheder, adfærd) op mod det konkrete job i en fortrolig, ligeværdig samtale. Vi tager os tid til at informere om jobbet og den ansættende virksomhed.

4. Kandidatinterview med kunde

Ud fra den bruttoliste af kandidater, som vi har interviewet, indstilles et begrænset antal kandidater til et interview nummer to. Dette gennemføres hos kunden. Det er afhængig af situationen med eller uden deltagelse af en MatchMaker konsulent. Før dette interview nr. to tager vi gerne en snak og forventningsafstemning mellem kandidaterne og konsulenten hos MatchMaker.

5. Feedback

Alle indstillede kandidater får feedback på samtaler og evtuelle persontests. Det har alle kandidater krav på.

6. Beslutning og tilbud om ansættelse

Efter samtaler hos kunden (i nogle forløb efter en ekstra runde af samtaler), træffer kunden i samråd med MatchMaker et endeligt valg af den kandidat, der tilbydes ansættelse.

7. Evt. MatchMaker Onboarding

Med udgangspunkt i viden opnået ved persontest og samtaleforløbet, tilbydes kunden on-boarding rådgivning fra MatchMaker. Dette sker for at sikre, at begge parter får en god start.

Du må i øvrigt gerne tage tid på os 

For os er en hurtig leverance en væsentlig kvalitetsparameter – også i et konkurrencedrevet marked, hvor der er rift om erfarne og kompetente kandidater. Vores processer og datadrevne arbejdsgange sikrer, at grundighed samtidig er del af vores fundamentale tilgang. Når du er grundig, er det nemmere at være hurtig – hos MatchMaker er hurtighed og kvalitet to sider af samme sag.