Medarbejderengagement – Engagement Index

MatchMakers Engagement Index kortlægger det følelsesmæssige engagement, som medarbejderne har til deres job og arbejdsplads.

MatchMaker Engagement Index

Medarbejdernes engagement i virksomheden er ofte en forudsætning for en høj præstation og viljen til at yde en ekstra indsats, når det er påkrævet. Undersøgelser viser, at virksomheder, der har medarbejdere med et højt følelsesmæssige engagement i jobbet, har højere produktivitet, bedre kundeservice og lavere sygefravær.

Medarbejderengagement sammenblandes ofte med medarbejdertilfredshed. Målinger viser, at hvor 75-80 % af medarbejderne udtrykker tilfredshed med deres arbejdsplads, svarer kun 25-30% af dem, at de er følelsesmæssig engagerede.

Hvordan kan det være? De to begreber er relaterede, men mens medarbejdertilfredshed er et enstrenget og noget vagt koncept, er medarbejderengagement et flerstrenget og mere specifikt begreb.

Filosofien er, at man i stedet for medarbejdertilfreds hellere skal måle medarbejderengagement. Det giver et bedre overblik. Det er nærliggende at have en hypotese om, at meget engagerende medarbejdere og er tilfredse og omvendt!

MatchMakers metode

Gallup har i sin tid lavet en omfattende analyse, der viser, at virksomheder, der scorer højt på 12 udvalgte spørgsmål også klarer sig økonomisk bedre end deres peers. Engagement Index er MatchMakers metode til at måle medarbejderengagement, og vi tager netop udgangspunkt i de 12 spørgsmål.

Sammen med virksomheden får vi opstillet et spørgeskema, der på samme tid er tro mod konceptet og tilpasset virksomheden. Nogle gang har virksomheden nogle særlige spørgsmål, som de gerne vil have med og som så indarbejdes i spørgeskemaet.

MatchMaker modtager en oversigt over alle medarbejdere inkluderet e-mailadresser og fremsender derefter et spørgeskema direkte til alle medarbejdere. Virksomheden vælger selv, om det skal være anonyme svar eller ej. MatchMaker følger op og sørger for at få størst mulig svarprocent. Efter svarperiodens udløb udarbejder MatchMaker en rapport og gennemgår den med virksomheden efter aftale.

Engagement Index er et godt udgangspunkt for opfølgning med en Teamdag eller med personvurderinger af ledelse og eller nøglemedarbejdere. Se nærmere om dette her:

Team dag

Personvurdering - kontakt os for yderligere information.

Har du spørgsmål til ovenstående, så er du meget velkommen til at kontakte os. Du finder os her.