Outplacement

MatchMaker har gennem flere år assisteret ved afskedigelse af ledere og specialister. Som i vort øvrige rådgivnings-, search- og rekrutteringsarbejde lægger vi vægt på at tilbyde en ydelse, der er tilpasset den enkelte virksomhed og kandidat.

Formålet med et Outplacement forløb med individuel coaching hos MatchMaker er at sikre personen optimale betingelser for en fortsat, god karriere.

Det er MatchMaker erfaring, at opsagte personer har forskelligt behov for assistance, alt afhængig af situation, personlighed, ønsker m.m. Vi tilrettelægger således hvert enkelt forløb med udgangspunkt i personens ønsker. Forløbet vil typisk være en vekselvirkning mellem konsulentbistand og hjemmearbejde.