Medarbejderengagement – Engagement Index

MatchMakers Engagement Index kortlægger det følelsesmæssige engagement, som medarbejderne har til deres job og arbejdsplads. Medarbejdernes engagement i virksomheden er ofte en forudsætning for den høje præstation og for deres vilje til at yde en ekstra indsats, når det er påkrævet. Undersøgelser viser, at virksomheder, der har medarbejdere med et højt følelsesmæssige engagement i jobbet har højere produktivitet, bedre kundeservice og lavere sygefravær.

Medarbejderengagement sammenblandes ofte med medarbejdertilfredshed. Målinger viser, at hvor 75-80% af medarbejderne udtrykker tilfredshed med deres arbejdsplads, rapporterer kun 25-30% af dem, at de er følelsesmæssig engagerede.
Hvordan kan det være? De to begreber er relateret, mens medarbejdertilfredshed er et enstrenget og noget vagt koncept, er medarbejderengagement et flerstrenget og mere specifikt begreb.