Individuel Coaching

MatchMaker tilbyder individuel Coaching, hvor vi fokuserer på at skabe en personlig udvikling i en forretningsorienteret sammenhæng.

Coaching er en vigtig metode til udvikling af medarbejdere og ledere i organisationer. Et coachingforløb hos MatchMaker er skræddersyet til de specifikke behov og krav hos medarbejderen/lederen. Vor coachingpraksis tager udgangspunkt i velafprøvet psykologisk teori og metode. Det kan aftales, at der indgår en psykologisk test og tilbagemelding som en del af coachingforløbet.

Organisationer i både den offentlige og private sektor erfarer øget kompleksitet og krav til forandring. Coachingforløbet er en fokuseret dialog, der hjælper medarbejderen/lederen til at mestre udfordringer i organisationen samt styrke de relationsmæssige kompetencer.

Vores metode

I vores arbejde med Coaching/Mentoring, og lignende HR-ydelser vi udbyder, taler vi ofte om det vi kalder ”gyldne øjeblikke”. Hvad er dine gyldne øjeblikke, når du tænker tilbage på (arbejds-) situationer du har stået i? Hvad har været mest meningsfuldt for dig? Hvad har været det sjoveste? Hvilke opgaver har du nydt mest at løse? Hvad er du bedst til? Udgangspunktet for personlig udvikling, og en god karriere, er at du trives med det du laver, at det giver mening – og at det er sjovt. Så overvej dine "gyldne øjeblikke" som fundament for din personlige udvikling og karriere.

Hvordan vokser vi succesfuldt i vores professionelle virke? Tager man udgangspunkt i den såkaldte70-20-10 model* er det en kombination af at opbygge erhvervserfaring, sociale interaktion og formel læring; hvor ca. 70% af din faglige vækst kommer fra erhvervserfaringer (on-the-job training), 20% kommer fra dine interaktioner med andre, og 10% kommer fra formel uddannelse.

Accepterer man modellens præmis, er det den praktiske erfaring (de 70 procent), der er mest gavnlig for din personlige udvikling / karriere. Det er i det praktiske, daglige arbejde der er mulighed at afprøve og forbedre jobrelaterede færdigheder, træffe beslutninger, løse udfordringer og interagere med kunder og kollegaer såvel som chefer/overordnede. Og det er her, du ser resultater og konsekvenser af din indsats. Tænk på personlig vækst som en cyklus: Udfør opgave, få feedback/evaluer og udfør næste lignende opgave endnu bedre. Gør du det godt i dit nuværende ansvarsområde og vokser med opgaven, så øger du chancen for at blive tilbudt nye/større udfordringer.

* 70-20-10 Modellen er udarbejdet af Lombardo and Eichinger i The Career Architect Development Planner. 

“Development generally begins with a realization of current or future need and the motivation to do something about it. This might come from feedback, a mistake, watching other people’s reactions, failing or not being up to a task – in other words, from experience. The odds are that development will be about 70% from on-the-job experiences - working on tasks and problems; about 20% from feedback and working around good and bad examples of the need; and 10% from courses and reading.”