Dynamics 365 udvikler

Open

The job

Formål med jobbet

 • Fortsætte Forcas digitalisering ved at omlægge manuelle processer til automatiserede workflows i Dynamics 365.
 • At skabe stabile og skalérbare løsninger med høj funktionalitet og state-of-the-art brugeroplevelse.

Nøgleansvarsområder

 • At udvikle løsninger på ofte komplekse forretningskrav ved en analyse af forretningens behov til selve pensionssystemet
 • At indgå i hele udviklingsprocessen fra A-Z, herunder arkitektur, design, udvikling og test af løsninger med afsæt i C# med særlig fokus på at levere testbar kode af høj kvalitet
 • Kombinere strategisk tænkning (lang sigt) med pragmatiske løsninger (kort sigt) med fokus på at skabe værdi for brugeren og forretningen

Nøgleopgaver

 • Dynamics 365 udvikling foregår i et landskab af teknologier som C#, Workflows og WCF
 • Designe nye løsninger og videreudvikle på det eksisterende sagsbehandlersystem
 • Atbejde med arkitektur og kodekvalitet til levering af løsninger understøttet af tests
 • Sikre læsbarheden via gennemskueligt design og objekt orienterede principper
 • Dialog og samarbejde med interessenter i og omkring løsningerne
 • Teknisk sparringspartner med personer fra andre faglige områder

Succeskriterier/nøglemål

 • Sikre kvaliteten i hele leverancen i henhold til aftalte tidsplaner
 • Kundetilfredshed med både resultatet af projektet og med måden projektet er håndteret på
 • Du bidrager til fagligheden hos Forca ved kontinuerligt at tilegne og dele ny viden
 • Teamet er tilfreds med din indsats

Your profile

Faglige kvalifikationer

Kritisk erfaring

 • Erfaring fra lignende stillinger med udvikling af Dynamics 365

Job-/virksomhedsspecifikke færdigheder

 • Erfaring med C# og WCF
 • Erfaring med agile udviklingsprincipper
 • Dansk - flydende i skrift og tale

Uddannelsesniveau

 • Du har en relevant IT-uddannelse

You are offered

Du tilbydes desuden en konkurrencedygtig løn og gode personaleforhold med pensionsordning, helbreds- og sundhedssikring og frokostordning.

Contact and location

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Marianne Rosendal via mr@matchmaker.dk eller på telefon +45 5366 2073.

Company

Baggrund og fakta

Forca er en af de største udbydere af serviceydelser til pensionsselskaber, og agerer som en professionel outsourcingpartner for en række store pensionskasser og pensionsselskaber inden for fondsadministration, medlemsservice, aktuarservice samt økonomi- og regnskabsservice. Forcas kunder er store professionelle pensionsselskaber med investeringsaktiver på tilsammen mere end 777 mia. kr.

Organisation

I 2006 stod tre uafhængige pensionsselskaber og -kasser i en forretningskritisk situation. De ønskede at udvikle forretningen og opnå stordriftsfordele, så der var mere pension til den enkelte pensionsopsparer. Samtidig ville de beholde deres selvstændighed.

Heraf udsprang Forca – en fællesejet servicepartner, der håndterer alle de bagvedliggende fællesnævnere mellem selskaberne i form af service og systemer, administration, it- og forretningsudvikling.

Ved at udnytte synergierne mellem Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension har Forca formået at skabe økonomiske resultater og vækst, der kan ses på den enkelte slutkundes pensionsopsparing. Det i en grad, så Norli Pension Livsforsikring i 2016 valgte at tilslutte sig Forca-fællesskabet. Det samme gjorde Industriens Pension i 2017, hvor de outsourcede deres fondsadministration til Forca.

Forca kan tilbyde dig en alsidig hverdag, fleksible arbejdstider og konkurrencedygtige ansættelsesvilkår med fokus på gode rammer for medarbejderne. Du vil indgå i en udviklingsafdeling bestående af 35 engagerede og ambitiøse kollegaer i et miljø, hvor den gode software, samarbejde og work-life-balance er omdrejningspunktet.

Som udvikler er du både udforskende og arbejder struktureret, og du finder brugbare fremgangsmåder og forfølger dine mål. Udover din høje IT-faglighed, er du også en god teamspiller med en pragmatisk stil, der nyder at arbejde agilt. I udviklingsteamet bliver du kollega med både udviklere, testere og bruger.

Kulturen er godt humør, stor hjælpsomhed og lyst til at flytte sig sammen, hvilket samlet betyder: et godt sted at være. Det er givet én af årsagerne til, at hér arbejder nogle af de mest glade og passionerede medarbejdere.

Stillingen refererer til Udviklingschefen.

Publication date

20.09.2022

Other details
Match criteria
Region
 • Region of the Capital (Copenhagen)
 • Sealand, Northern Region
Branche
 • IT / Technology
Education level
 • Bachelor
Job type
 • Specialist