Teamleder til helbredsafdelingen i Medlemsservice

Open

Jobbet

Formål med jobbet

 • Som teamleder for Forcas helbredsafdeling i Medlemsservice vil du blive ansvarlig for at fortsætte udviklingen af en afdeling med højt engagement, høj faglighed og høj kunde- og medlemstilfredshed

Nøgle ansvarsområder og nøgleopgaverne:

 • Faglig sparringspartner for medarbejderne i afdelingen, der løser back-office opgaver som sagsbehandling af udbetalinger ved kritisk sygdom, forebyggende arbejde på helbredsområdet, sager med præmiefritagelse og invalidepensionssager. Serviceringen sker også telefonisk og via indkommen post
 • Koordinering, prioritering og styring af den daglige drift
 • Servicering af pensionsmedlemmer på telefonen (gælder kun rådgiverne).
 • Tæt samarbejde med Forcas pensionskunder
 • Personaleansvarlig ledelse i forhold til 1:1, MUS, afdelingsmøder mm.
 • Udvikling af opgaver og medarbejdere
 • Effektivisering af afdelingens processer

Succeskriterier/nøglemål

 • At fastholde højt engagement, høj faglighed og høj medlems- og kundetilfredshed i afdelingen
 • At du er en teamplayer samt en god kollega

Din profil

Faglige kvalifikationer

Kritisk erfaring

 • Erfaring fra lignende stilling som Teamleder inden for pensionsområdet eller forsikringsområdet
 • Gerne erfaring fra helbredsområdet

Job-/virksomhedsspecifikke færdigheder

 • Personaleledelse
 • Dyb forståelse og interesse for mennesker gerne kombineret med et omsorgsgen
 • Forretningsforståelse
 • Dansk - flydende i skrift og tale

Dig

 • Du motiveres af at interagere med mennesker og lede dem
 • Du er empatisk og lyttende
 • Du tænker muligheder frem for begrænsninger
 • Du er nysgerrig og går forrest, når der skal tænkes nyt og er stadig pragmatisk
 • Du har naturligt et godt overblik og trives i et travlt miljø
 • Du arbejder systematisk og struktureret, og er god til at overholde deadlines samt følge opgaver helt til dørs
 • Du har et godt øje for detaljer og er særdeles kvalitetsbevidst
 • Du er serviceminded og hjælper dine medarbejdere til at nå deres mål

Uddannelsesniveau

 • Du har en relevant uddannelse

Du tilbydes

Du tilbydes desuden en konkurrencedygtig løn og gode personaleforhold med pensionsordning, helbredssikring og frokostordning.

Kontakt og lokation

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Marianne Rosendal via mr@matchmaker.dk eller på telefon +45 5366 2073.

Virksomheden

Baggrund og fakta

Forca er en af de største udbydere af serviceydelser til pensionsselskaber, og agerer som en professionel outsourcingpartner for en række store pensionskasser og pensionsselskaber inden for fondsadministration, medlemsservice, aktuarservice samt økonomi- og regnskabsservice. Forcas kunder er store professionelle investorer med investeringsaktiver på tilsammen mere end 700 mia. kr.

Organisation

I 2006 stod tre uafhængige pensionsselskaber og -kasser i en forretningskritisk situation. De ønskede at udvikle forretningen og opnå stordriftsfordele, så der var mere pension til den enkelte pensionsopsparer. Samtidig ville de beholde deres selvstændighed.

Heraf udsprang Forca – en fællesejet servicepartner, der håndterer alle de bagvedliggende fællesnævnere mellem selskaberne i form af service og systemer, administration, it- og forretningsudvikling.

Ved at udnytte synergierne mellem Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension har Forca formået at skabe økonomiske resultater og vækst, der kan ses på den enkelte slutkundes pensionsopsparing. Det i en grad, så Norli Pension Livsforsikring i 2016 valgte at tilslutte sig Forca-fællesskabet. Det samme gjorde Industriens Pension i 2017, hvor de outsourcede deres fondsadministration til Forca.

Stillingen er nyoprettet og du bliver teamleder af Team Helbred og en del af vores helbreds- og udbetalingscenter, hvor vores daglige arbejde består i at behandle sager, som omhandler udbetaling ved kritisk sygdom, forebyggende arbejde på helbredsområdet, sager med præmiefritagelse og invalidesager. Derudover servicerer vi også vores pensionsmedlemmer på telefonen inden for vores område samt supporterer rådgivningscenteret, når de er til møde og i særlige spidsbelastninger.

Helbreds- og udbetalingscenteret består af i alt 41 dygtige medarbejdere. 21 kolleger sidder i helbredsafdelingen (Team Helbred) og 14 i udbetalingsafdelingen, som tager sig af udbetaling ved dødsfald, alderspension, genkøb samt håndtering af al indkommen post. Derudover er vi en procesanalytiker, tre projektmedarbejdere, en teamleder og en afdelingschef.

Kulturen er godt humør, stor hjælpsomhed, og lyst til at flytte sig sammen, hvilket samlet betyder: et godt sted at være. Det er givet én af årsagerne til, at hér arbejder nogle af de mest glade og passionerede medarbejdere.

Stillingen refererer til afdelingschefen for Helbreds- & Udbetalingscenter.

Opslagsdato

28.10.2022

Yderligere information
Match kriterier
Disse ledige stillinger kunne måske også være interessante for dig.
Dansk Polyglas
Placering
Constantia Copenhagen
Placering
EffiMat Storage Technology A/S
Placering
CareLink
Placering
SoftBank Robotics
Placering
Weissenborn A/S
Placering