Scrum Master

Open

Jobbet

Motivation til stillingen

Kan du tage ansvar og formår du at være en af de bærende kræfter i et agilt team? Forstår du at hjælpe teamet til at nå sine leverancer og kontinuerligt sikre læring og udvikling ved at støtte, vejlede, facilitere og coache teamet. Vi tilbyder en arbejdsplads med stor medbestemmelse og mulighed for at sætte retning i den fortsatte udvikling med at være en værdidrevet og lærende organisation, som understøtter selvledende og High-performance kultur.

Formål med jobbet

 • Du får ansvar for at skabe velfungerende teams samt sikre effektivt flow og øge den agile modenhed i et til to teams med udgangspunkt i Scrum-værdierne i en skaleret agil organisation.

​​​​​​

Nøgle ansvarsområder:

 • Fremme og effektivisere leverancemodellen – men også engagementet. Du støtter dine teams i at levere effektivt og har øje for den enkeltes potentiale. Dine teams er kendetegnet ved højt engagement, fordi du har værdifuld erfaring med coaching, facilitering og teamudvikling.
 • Skabe tillid og gode relationer. Succesen kommer igennem indlevelse og forståelse for andres drivkraft. Tidligere kolleger fortæller, at du hurtigt skaber gode relationer til dine team-medlemmer og nærmeste samarbejdspartnere, hvor dine input værdsættes, og du fremmer en åben dialog.
 • Du er det naturlige holdepunkt. I en travl hverdag, så kan andre finde ro og overblik hos dig. Du er dine teams’ faste holdepunkt, mens du behændigt støtter dem i at nå i mål med opgaverne.

Nogle af nøgleopgaverne:

 • Fjerne eller facilitere fjernelsen af impediments for teamet for at sikre, at de kan nå deres mål og levere den aftalte forretningsværdi
 • Facilitere og sikre effektivisering af teamets leverance-flow via de agile ceremonier, metoder og lean-agile leadership
 • Støtte Product Owners arbejde med at refine og prioritere back-loggen
 • Drive teamets arbejde ved at evaluere og forbedre deres arbejdsmetoder og i samarbejde med personaleledere udvikle deres kompetencer
 • Coache og uddanne teamet i Forcas tilgang til skalerede agile for at understøtte et agilt mindset, de agile principper og værdier, i alt hvad Forca gør
 • Forberede og facilitere teamets events og administration i Forcas planning værktøj

Succeskriterier/nøglemål

 • At agere Lean-agile servant leader for dine to teams
 • Fagligt ambitiøs og nysgerrig og har mod på at prøve nye metoder i jagten på at gøre dig og dine teams endnu mere effektive i at levere værdi til væres kunder og bruger
 • At du er en teamplayer samt en god kollega
 • Sikre trivsel og motiverede teams
 • Sikre transparens i den skalerede organisation samt på tværs af Forca
 • Drive en kontinuerlig læring og udvikling i teams, det skalerede set up samt i relationen til tætte samarbejdespartner

Din profil

Kritisk erfaring

 • Erfaring fra lignende stilling som Scrum Master – gerne i en skalerede struktur
 • Stærke kompetencer indenfor Lean-agile og servant leadership
 • Erfaring med og forståelse af forandringsledelse
 • Erfaring med at facilitere og coache
 • Erfaring og uddannelse i agile metoder
 • Erfaring med leverancestyrings ststemer – gerne Azura, JIRA eller ligende

Job-/virksomhedsspecifikke færdigheder

 • Forretningsforståelse
 • Stakeholder Management
 • Lean-Agile praksis og mindset
 • Dansk - flydende i skrift og tale

Dig

 • Du er imødekommende, positiv og nem at samarbejde med – du møder mennesker der hvor de er
 • Du er nysgerrig og går forrest, når der skal tænkes nyt og er stadig pragmatisk
 • Du arbejder systematisk, datadrevet og struktureret, og er god til at overholde deadlines samt følge opgaver helt til dørs
 • Du har naturligt et godt overblik - også når der er travlt
 • Du har et godt øje for detaljer og er særdeles kvalitetsbevidst
 • Du kan arbejde selvstændigt med stor frihed under ansvar
 • Du er serviceminded

Uddannelsesniveau

 • Du har en relevant IT-uddannelse
 • Uddannelse i agile metoder eks. Scrum, SAFe, KanBan eller ligende

Du tilbydes

Du tilbydes desuden en konkurrencedygtig løn og gode personaleforhold med pensionsordning, helbredssikring og frokostordning.

Kontakt og lokation

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Marianne Rosendal via mr@matchmaker.dk eller på telefon +45 5366 2073.

Virksomheden

Baggrund og fakta

Forca er en af de største udbydere af serviceydelser til pensionsselskaber, og agerer som en professionel outsourcingpartner for en række store pensionskasser og pensionsselskaber inden for fondsadministration, medlemsservice, aktuarservice samt økonomi- og regnskabsservice. Forcas kunder er store professionelle investorer med investeringsaktiver på tilsammen mere end 700 mia. kr.

Organisation

I 2006 stod tre uafhængige pensionsselskaber og -kasser i en forretningskritisk situation. De ønskede at udvikle forretningen og opnå stordriftsfordele, så der var mere pension til den enkelte pensionsopsparer. Samtidig ville de beholde deres selvstændighed.

Heraf udsprang Forca – en fællesejet servicepartner, der håndterer alle de bagvedliggende fællesnævnere mellem selskaberne i form af service og systemer, administration, it- og forretningsudvikling.

Ved at udnytte synergierne mellem Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension har Forca formået at skabe økonomiske resultater og vækst, der kan ses på den enkelte slutkundes pensionsopsparing. Det i en grad, så Norli Pension Livsforsikring i 2016 valgte at tilslutte sig Forca-fællesskabet. Det samme gjorde Industriens Pension i 2017, hvor de outsourcede deres fondsadministration til Forca.

Udviklingsorganisationen i Forca består af 15 agile teams med varierende agil modenhed. Hver Scrum Master er som udgangspunkt ansvarlig for flere faste teams, og du vil få ansvaret for to teams. Du samarbejder tæt med Product Owner, teammedlemmernes personaleledere og den koordinerende Scrum Master for produktområdet. Du bliver del af vores projektcenter, hvor vi er 13 kollegaer, som alle elsker den agile tankegang. Vi har et PMO på fire personer, og de øvrige kolleger består af Scrum Masters og en enkelt QA Master.

Kulturen er godt humør, stor hjælpsomhed, og lyst til at flytte sig sammen, hvilket samlet betyder: et godt sted at være. Det er givet én af årsagerne til, at hér arbejder nogle af de mest glade og passionerede medarbejdere.

Stillingen refererer til Chefen for Agil metode.

Opslagsdato

04.11.2022

Yderligere information
Match kriterier
Disse ledige stillinger kunne måske også være interessante for dig.
Forca
Placering
Cardlay A/S
Placering
XO CARE
Placering
konfAir A/S
Placering
Elopak Denmark A/S
Placering
TSG Nordic
Placering