Leder af LACE (Lean Agile Center of Excellence) og Scrum Master Teamet

Virksomheden

Baggrund og fakta

Forca er en af de største udbydere af serviceydelser til pensionsselskaber, og agerer som en professionel outsourcingpartner for en række store pensionskasser og pensionsselskaber inden for fondsadministration, medlemsservice, aktuarservice samt økonomi- og regnskabsservice. Forcas kunder er store professionelle pensionsselskaber med investeringsaktiver på tilsammen mere end 680 mia. kr.

Organisation

I 2006 stod tre uafhængige pensionsselskaber og -kasser i en forretningskritisk situation. De ønskede at udvikle forretningen og opnå stordriftsfordele, så der var mere pension til den enkelte pensionsopsparer. Samtidig ville de beholde deres selvstændighed.

Heraf udsprang Forca – en fællesejet servicepartner, der håndterer alle de bagvedliggende fællesnævnere mellem selskaberne i form af service og systemer, administration, it- og forretningsudvikling.

Ved at udnytte synergierne mellem Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension har Forca formået at skabe økonomiske resultater og vækst, der kan ses på medlemmernes pensionsopsparing. Det i en grad, så Norli Pension Livsforsikring i 2016 valgte at tilslutte sig Forca-fællesskabet. Det samme gjorde Industriens Pension i 2017, hvor de outsourcede deres fondsadministration til Forca.

I Forca arbejder vi agilt – og har en ambition om hele tiden at blive bedre. Vi har siden 2013 arbejdet efter agil metode (Scrum) og er i gang med et modenhedsløft af det agile setup, som gør denne stilling yderst interessant.

Som leder af LACE og personaleansvar for Scrum Master teamet er du god til at skabe relationer og er både tillidsfuld og empatisk som person. Udover din høje IT-faglighed, besidder du gennemslagskraft og en pragmatisk stil, og det ligger i dit DNA at arbejde agilt.

Kulturen er godt humør, stor hjælpsomhed, og lyst til at flytte sig sammen, hvilket samlet betyder: et godt sted at være. Det er givet én af årsagerne til, at hér arbejder nogle af de mest glade og passionerede medarbejdere.

Stillingen refererer til Porteføljechefen.

Jobbet

Formål med jobbet

 • At lede Forcas Lean Agile Center of Excellence (LACE), så den agile udviklingsorganisation fungerer optimalt

Nøgleansvarsområder

 • Personaleleder for Scrum Master teamet (består af 9 Scrum Masters)
 • Udførende LACE Master
 • Ansvar for at drive udbytterige faglige netværk for både Scrum Masters og Product Owners samt at sikre den agil-faglige del af Product Owner rollen, som i dag tegner 15 Product Owners

Nøgleopgaver

 • Aktiv dialog med de 2 fora (Product Owners og Scrum Masters), så disse interessenter aktivt involveres i prioritering og planlægning af LACE’s arbejde
 • Planlægge og afvikle møder i de 2 fora
 • Bemande LACE med de rette kompetencer og at sikre, at det faglige niveau udvikler sig positivt
 • Søge viden eksternt for at tilføre ny viden inden for agile metoder og værktøjer
 • At være opsøgende og aktiv sparringspartner for de agile teams, Product Owners, Scrum Masters, Koordinerende Scrum Masters, Agile leaders og organisationen i øvrigt
 • Sikre at Product Owner-kredsen på fælles og individuelt niveau kontinuerligt udvikler deres agile Product Owner kompetencer
 • Coache på alle typer af agile events, herunder også på rolleniveau (adfærd)
 • Ansvarlig for udvikling og dokumentation af Forcas agile governance, herunder processer, værktøjer, metoder og metrikker, og opdaterer løbende Forcas agile håndbog
 • Ansvarlig for at optimere organisationens/teams anvendelse af de teknologiske værktøjer f.eks. Azure DevOps
 • Ansvarlig for at vedligeholde uddannelsesmateriale og afholde relevante kurser for organisationen/teams
 • Arbejde for trivsel og arbejdsglæde hos den enkelte Scrum Master, herunder fokuserer på, at hver enkelt Scrum Master kontinuerligt udvikler sig i en positiv retning
 • Sammensætte teamet så Forca har den optimale Scrum Master/Koordinerende Scrum Master bemanding under hensyntagen til afdelingens FTE-/konsulentbudget
 • Skabe et stærkt fællesskab i Scrum Master teamet, med videndeling, erfaringsudveksling og sparring på tværs
 • Styrkelse af det agile lederskab, som Scrum Masters og Product Owners arbejder sammen om i dagligdagen

Succeskriterier/nøglemål

At Forcas agile udviklingsorganisation fungerer optimalt og kontinuerligt øger sin agile modenhed, udtrykt ved:

 • Business Owners udtrykker tilfredshed med måden hvorpå Forcas agile udviklingsorganisation bliver drevet samt måden de agile roller bliver udlevet på
 • Porteføljechefen udtrykker tilfredshed med leverancerne (kvalitet og præcision)
 • Forcas agile modenhed løftes kontinuerligt og kan dokumenteres
 • Den agile udviklingsorganisation arbejder så meningsfyldt og effektivt som muligt

Din profil

Kritisk erfaring

 • Erfaring fra tidligere stilling som Scrum Master
 • Erfaring med ledelse af specialister
 • Erfaring med forandringsledelse
 • Erfaring med interessenthåndtering

Job-/virksomhedsspecifikke færdigheder

 • Ledelse (involverende, faciliterende, coaching, servant leadership)
 • Skalerede agile kompetencer
 • Organisationsforståelse/udvikling
 • Dansk - flydende i skrift og tale

Uddannelsesniveau

 • Du har min. en mellemlang videregående uddannelse, gerne indenfor IT, HR/Organisation, Finans samt relevant efteruddannelse ift. agil udvikling

Du tilbydes

Du tilbydes desuden en konkurrencedygtig løn og gode personaleforhold med pensionsordning, helbredssikring og frokostordning.

Kontakt og lokation

Samtaler vil foregå i København

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Marianne Rosendal via mr@matchmaker.dk eller på telefon +45 5366 2073.

Opslagsdato

14.01.2022

Yderligere information
Match kriterier
Region
 • Region Hovedstaden
Branche
 • IT / Teknologi
Jobtype
 • Leder
Disse ledige stillinger kunne måske også være interessante for dig.
Unwire
Placering
Crowe
Placering
BJSS/SPARK
Placering
Gram Equipment A/S
Placering
MatchMaker A/S
Placering
FORCA
Placering
EffiMat Storage Technology A/S
Placering