Koordinerende Scrum Master (KSM) med faglig ledelse (kan sidestilles med RTE)

Open

Stillingen

Formål med jobbet

 • Du skal i tæt samarbejde med Product owneren og den øvrige produktledelse styre og optimere produktområdets evne til at eksekvere og levere værdi for kunder og interne brugere samt sikre styring af risiko og økonomi rapportering.

Nøgle ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for eksekvering af leverancer i Big room planning (BRP) perioden, herunder sikre den rette kommunikation/dialog med stakeholders’ håndtering af identificerede risici, forhindringer m.m.
 • Facilitere de agile events
 • Stakeholder involvering og facilitering
 • Sikre transperance ifh til performance og leveranceflow styring
 • Bidrage til kompetenceudvikling
 • Bidrage med et LEAN -AGILE mindset og facilitere Forcas forandringer
 • Sikre kontinuerlig læring og udvikling af produkt områdes leverance evne
 • Herunder også sikre at produktorganisationen er kaliberedet til at kunne eksekvere i forhold til den prioriterede program backloggen.

Nogle af nøgleopgaverne:

 • Etablere og kommunikere årlige kalendere for iterationer og BRP-perioder samt releases
 • Facilitere optimering, synlighed og gennemsigtighed omkring produktområdets fremdrift og Flow styring
 • I samarbejde med Scrum Masters (SM) sikre etablering af struktur for feature og EPIC størrelser (velocity og reference grundlag) for at øge forudsigelighed og sikre et databaseret beslutningsgrundlag for læring og udvikling af leverance evnen og performance
 • I samarbejde med PO sikre rammer for rullende roadmaps samt facilitere modning af EPICs og features
 • Understøtte, involvere og facilitere lmål og retning omkring produktområdet
 • Sikre at de forskellige ansvarsområder og organisatoriske forpligtelser indbygges, optimeres og følges i den agile eksekverings model
 • Coache ledere, teams, PO, APO og Scrum Masters i Lean-Agile praksis og mindset
 • Stakeholder involvering ifh til de leder teams der er omkring produkt området i fh til organisering , kompetence udvikling, leadership, principper, værdier og mindset
 • Rapportering på kapacitet og brundown, risiko og økonomi

Succeskriterier/nøglemål

 • Øge forudsigeligheden i fh til estimater, leverancer og fremdrift
 • Kontinuerligt arbejde med de agile metoder og værktøjer for at optimere performance og leverance evnen
 • Sikre at kvalitet og værdi opfylder de standarder og mål der er aftalt
 • At agere som en faciliterende coach for produktområdet
 • At holde fokus og samtidig kunne håndtere mange bolde i luften
 • At du er en teamplayer samt en god kollega

Faglige kvalifikationer

Kritisk erfaring

 • Erfaring fra lignende stilling enten som Release train engineer i et SAFe set op eller ligende stillinger i et scaleredet agilt set up
 • Erfaring med faglig ledelse og forandringsledelse
 • Erfaring med agil coaching fra en udviklingsorganisation vil være en fordel

Job-/virksomhedsspecifikke færdigheder

 • Forretningsforståelse
 • Stakeholder Management
 • Lean-Agile praksis og mindset
 • Dansk - flydende i skrift og tale

Dig

 • Du er imødekommende, positiv og nem at samarbejde med
 • Du evner at skabe følgeskab gennem servant lederskab
 • Du er nysgerrig og går forrest, når der skal tænkes nyt og er stadig pragmatisk
 • Du arbejder systematisk og struktureret, og er god til at overholde deadlines samt følge opgaver helt til dørs
 • Du har naturligt et godt overblik - også når der er travlt
 • Du har et godt øje for detaljer og er særdeles kvalitetsbevidst
 • Du kan arbejde selvstændigt med stor frihed under ansvar
 • Du er serviceminded

Uddannelsesniveau

 • Du har en relevant IT-uddannelse
 • Coach certificering
 • Gerne certificerede i SAFe, scaled scrum eller andet scalerede agilt rammeværk

Du tilbydes

Du tilbydes desuden en konkurrencedygtig løn og gode personaleforhold med pensionsordning, helbredssikring og frokostordning

Virksomheden

Baggrund og fakta
Forca er en af de største udbydere af serviceydelser til pensionsselskaber, og agerer som en professionel outsourcingpartner for en række store pensionskasser og pensionsselskaber inden for fondsadministration, medlemsservice, aktuarservice samt økonomi- og regnskabsservice. Forcas kunder er store professionelle investorer med investeringsaktiver på tilsammen mere end 680 mia. kr.

Organisation
I 2006 stod tre uafhængige pensionsselskaber og -kasser i en forretningskritisk situation. De ønskede at udvikle forretningen og opnå stordriftsfordele, så der var mere pension til den enkelte pensionsopsparer. Samtidig ville de beholde deres selvstændighed.
Heraf udsprang Forca – en fællesejet servicepartner, der håndterer alle de bagvedliggende fællesnævnere mellem selskaberne i form af service og systemer, administration, it- og forretningsudvikling.
Ved at udnytte synergierne mellem Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension har Forca formået at skabe økonomiske resultater og vækst, der kan ses på den enkelte slutkundes pensionsopsparing. Det i en grad, så Norli Pension Livsforsikring i 2016 valgte at tilslutte sig Forca-fællesskabet. Det samme gjorde Industriens Pension i 2017, hvor de outsourcede deres fondsadministration til Forca.
Som KSM skal du i samarbejde med det omkringstående lederteam facilitere og sikre optimale rammer og støtte, så teamene bliver mest mulig effektive i produktområdet og understøtte at teamenes udvikling til cross funktionel og selvledende teams. Derudover er KSM også ansvarlig for at sikre at produktområdet er bemandet med og udvikler de rette kompetencer for at kunne levere og løfte de opgaver der efterspørges fra Forcas kunder.

Kulturen er godt humør, stor hjælpsomhed, og lyst til at flytte sig sammen, hvilket samlet betyder: et godt sted at være. Det er givet én af årsagerne til, at hér arbejder nogle af de mest glade og passionerede medarbejdere.

Stillingen refererer til Chefen for Agil metode.

Kontakt

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Marianne Rosendal via mr@matchmaker.dk eller på telefon +45 5366 2073.

Opslagsdato

09.09.2022

Yderligere information
Adr
Tuborg Blvd. 3, 2900 Hellerup
Match kriterier
Region
 • Region Hovedstaden
Branche
 • IT / Teknologi
Uddannelse
 • Kandidat
Jobtype
 • Specialist
 • Leder
Disse ledige stillinger kunne måske også være interessante for dig.
BJSS
Placering
Senmatic
Placering
Forca
Placering
Constantia Copenhagen
Placering
FORCA
Placering