Jeudan - Ejendomsspecialist

Open

Jobbet

Formål med jobbet

At bidrage til at Jeudans administrative og regnskabsmæssige ejendomsdrift udføres på en optimal og tilfredsstillende vis. Herunder bidrager du til tilrettelæggelse af processer, der sikrer overholdelse af bogføringslov herunder kontrolspor, transaktionsspor, revisionsspor mm.

Nøgleansvarsområde

 • Kundeorienterede administrative og regnskabsorienterede opgaver
 • Diverse tværgående – og ad-hoc opgaver

NøgleopgaverKundeorienterede administrative og regnskabsorienterede opgaver

 • Håndtering af lejeopkrævning og -regulering
 • Varsling af lejeregulering, skatte-/afgiftsvarslinger, OMK-varslinger samt §§18, 18b og 63 varslinger
 • Udarbejdelse af restancelister og rykkerbreve
 • Udarbejdelse af flytteopgørelser
 • Kontrol af indflytningsguides
 • Udarbejdelse af varme- og driftsregnskaber
 • Udarbejdelse af diverse lejerelaterede specifikationer og dokumentation i forbindelse med kvartalsregnskaber herunder afstemninger af deposita mv., lejersaldo spec.’er mv.
 • Understøttelse af forretningens behov i forhold til håndtering af kundeforhold som vedrører administrative forhold
 • Sikring af at data er korrekt i systemet (Unik Bolig 4)) ift. kunderne

Diverse tværgående – og ad-hoc opgaver

 • Tværfaglige projekter i Finans og på tværs af organisationen
 • Fokus på at optimere processer og digitalisere, hvor det er værdiskabende
 • Sparring og samarbejde med kollegaer i øvrige teams og afdelinger med fokus på effektive processer og opgaveløsning på tværs herunder sikring af så lidt friktion som muligt
 • Bistå kollegaer med assistance og ekspertise
 • Diverse ad-hoc opgaver

Succeskriterier/nøglemål

 • At levere høj kvalitet til rette tid

Din profil

Faglige og personlige kvalifikationer

Kritisk erfaring

Med udgangspunkt i en uddannelse som ejendomsadministrator har du god erfaring fra lignende rolle inden for ejendomsområdet

Job-/virksomhedsspecifikke færdigheder

 • Serviceminded og brugerorienteret
 • Stærke samarbejdsevner
 • Kompetent IT bruger (Jeudans værktøjskasse er Unik Bolig 4, SuperOffivce samt MS Office – primært Excel)

Personen

 • Tager ansvar for opgaver og balancere kvalitet med effektivitet
 • Tager initiativ og leverer ift. fælles mål
 • Sætter din viden proaktivt i spil og inspirerer andre
 • Transparant om opgaver og kapacitet
 • Samarbejder konstruktivt med kollegaer og kunder
 • Udfordrer status quo og bidrager til forbedringer
 • Skaber enkle løsninger og minimerer unødig kompleksitet
 • Træffer beslutninger og prioritere ift. mandat
 • Er forandrings- og omstillingsparat
 • Efterspørger feedback og anvender denne til egen udvikling

Du kan identificerer dig med levereglerne for Økonomiafdelingen ifm. seneste APV-måling:

 • Kommunikation
 • Start samtalen med et smil
 • Positiv indstilling til henvendelse
 • Positiv/konstruktiv dialog
 • Sprogbrug/sarkasme/ironi
 • Respekt
 • Behandl alle dine kollegaer ens
 • Der kan være mange veje til Rom
 • Respekter dine kollegaers prioritering af deres arbejdsopgaver

Uddannelsesniveau

 • EjendomsadministrationsuddannetDu tilbydes

Du kan se frem til en udfordrende hverdag i en spændende virksomhed i vækst, hvor forretningsudvikling og kunderne er i fokus.

Jeudan sætter en stor ære i at tage et socialt ansvar. Det gøres gennem samarbejde med private sociale initiativer som Joannahuset, BørneRiget Fonden og RealCare, men også ved at øge antallet af kvindelige håndværkere og sikre elev- og praktikpladser på tværs af de fag, Jeudan repræsenterer.

Din nye arbejdsplads finder du i flotte lokaler på Bredgade 30-34. Udover historiske lokaler centralt beliggende i hjertet af København, byder Jeudan på morgenmad, frokost- og aftensmadsordning i virksomhedens Bistro, medarbejderaktieordning, massageordning, egen kaffebar, rabataftaler og en aktiv personaleforening.

Løn efter kvalifikationer inklusive pensions- og sundhedsordning og fem Jeudan-dage (ekstra fridage).

Kontakt og lokation

Samtaler vil foregå i København.

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jan Tornfeldt via jt@matchmaker.dk eller på telefon +45 29999040.

Virksomheden

Baggrund og fakta

Jeudan A/S er Danmarks største børsnoteret service-­ og ejendomsvirksom­hed.

Dagligt besøger, arbejder, bor eller handler mere end 100.000 mennesker i Jeudans ca. 200 ejendomme primært beliggende i indre København og på Frederiksberg, og hver dag gør mere end 600 medarbejdere sig umage for at skabe de bedste rammer og holde ejendommene pæne og ordentlige – ikke kun for kunderne, men også for byen og samfundet. Jeudan investerer derfor hvert år stort i at vedligeholde, istandsætte og forbedre koncernens ejendomme og drift, baseret på kerneværdierne ordentlighed, ansvarlighed og tilgængelighed.

Organisation

Denne stilling er placeret i Økonomiafdelingen – Team Regnskab Kunder & Ejendomme med reference til Teamchefen.

Beliggenhed

København K

Opslagsdato

05.12.2023

Yderligere information
Adr
Bredgade 30, 1260 København K
Match kriterier
Region
 • Region Hovedstaden
Branche
 • Administration / Back office
Disse ledige stillinger kunne måske også være interessante for dig.
Eltronic A/S
Placering
Sealing System A/S
Placering
Jeudan A/S
Placering København K
Sealing System A/S
Placering
Jorgensen Engineering a/s
Placering
Eurocon stålindustri ApS
Placering
Scan-Group
Placering Copenhagen
Enabl A/S
Placering
Enabl A/S
Placering
Cardlay A/S
Placering Copenhagen/Odense