IT -sikkerhedsrådgiver

Jobbet

Formål med jobbet

 • At være en af nøglepersonerne i sikring af, at Forcas udviklings- og driftsløsninger lever op til gældende lovgivning og de retningslinjer Forca har etableret.

Nøgleopgaver

 • Bidrage til risikovurderinger og konsekvensanalyser. Fx i forbindelse med anskaffelse af eksterne løsninger (cloud, on-premise, 3. parts produkter/open-source) eller Forca-skabte løsninger
 • Bidrage til udarbejdelse af databehandleraftaler med de pågældende leverandører – med særligt fokus på tekniske værn
 • Bidrage med krav og udarbejde guidelines til hvad ”passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger” er og bidrage til konkrete vurderinger af interne og eksterne løsninger
 • Indgå som sparringspartner og ”it-brille” i arbejde vedrørende f.eks. D-mærket, NIS2, DORA o.lgn.
 • Bidrage i forbindelse med revisionsbesøg, tilsyn, bestyrelsesmøder og lign.
 • Bidrage til årlig kontrol, review og opfølgning omkring tekniske sikkerhedsforanstaltninger i de outsourcede leverandør- og databehandleraftaler
 • Bidrage med input og sparring til Forcas udviklings- og driftsorganisation i forhold til, hvordan løsninger teknisk implementeres mest værdifuldt, så de lever op til gældende lovgivning og de retningslinjer Forca har etableret.

Succeskriterier/nøglemål

 • At indgå i en tværgående rolle med mange snitflader og interessenter
 • At tage ansvaret for at analysere og vurdere risici og mitigerende handlinger
 • At være med til at finde de ”rigtige løsninger” på en pragmatisk måde
 • At være en teamplayer samt en god kollega

Din profil

Faglige kvalifikationer

Kritisk erfaring

 • Erfaring fra lignende stilling
 • Erfaring med IT-sikkerhed
 • Compliance er en naturlig del af dit virke i dag

Job-/virksomhedsspecifikke færdigheder

 • Du mestrer interessenthåndtering og kan lide at gå på tværs og have en bred kontaktflade i dit arbejde
 • Du er flydende i dansk mundtlig og skriftlig

Dig

 • Du arbejder systematisk og struktureret, og er god til at overholde deadlines samt følge opgaver helt til dørs
 • Det er naturligt for dig at fordybe dig og besidder analytiske evner
 • Du har humoristisk sans
 • Du er nysgerrig og går forrest, når der skal tænkes nyt og er stadig pragmatisk
 • Du er imødekommende, positiv og nem at samarbejde med
 • Du har et godt overblik - også når der er travlt
 • Du har et godt øje for detaljer og er særdeles kvalitetsbevidst
 • Du kan arbejde selvstændigt med stor frihed under ansvar
 • Du er serviceminded

Uddannelsesniveau

 • En relevant uddannelse

Du tilbydes

En konkurrencedygtig løn og gode personaleforhold med pensionsordning, helbredssikring og frokostordning.

Kontakt og lokation

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Marianne Rosendal via mr@matchmaker.dk eller på telefon +45 5366 2073.

Virksomheden

Baggrund og fakta

Forca er en af de største udbydere af serviceydelser til pensionsselskaber, og agerer som en professionel outsourcingpartner for en række store pensionskasser og pensionsselskaber inden for fondsadministration, medlemsservice, aktuarservice samt økonomi- og regnskabsservice. Forcas kunder er store professionelle investorer med investeringsaktiver på tilsammen mere end 680 mia. kr.

Organisation

I 2006 stod tre uafhængige pensionsselskaber og -kasser i en forretningskritisk situation. De ønskede at udvikle forretningen og opnå stordriftsfordele, så der var mere pension til den enkelte pensionsopsparer. Samtidig ville de beholde deres selvstændighed.

Heraf udsprang Forca – en fællesejet servicepartner, der håndterer alle de bagvedliggende fællesnævnere mellem selskaberne i form af service og systemer, administration, it- og forretningsudvikling.

Ved at udnytte synergierne mellem Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension har Forca formået at skabe økonomiske resultater og vækst, der kan ses på den enkelte slutkundes pensionsopsparing. Det i en grad, så Norli Pension Livsforsikring i 2016 valgte at tilslutte sig Forca-fællesskabet. Det samme gjorde Industriens Pension i 2017, hvor de outsourcede deres fondsadministration til Forca.

IT-sikkerhedsrådgiver rollen er en nyoprettet stilling og forankret i afdelingen for Arkitektur og Sikkerhed, hvor du vil arbejde tæt sammen med afdelingens arkitekter og specialister. Du vil derudover få en bred rolle, da du vil komme til at arbejde med mange forretningsområder og funktioner i Forca. Stillingen refererer til Chefen for IT-Arkitektur og Sikkerhed.

Kulturen er godt humør, stor hjælpsomhed, og lyst til at flytte sig sammen, hvilket samlet betyder: et godt sted at være. Det er givet én af årsagerne til, at hér arbejder nogle af de mest glade og passionerede medarbejdere.

Opslagsdato

20.12.2022

Yderligere information
Match kriterier
Region
 • Region Hovedstaden
 • Nordsjælland
Branche
 • IT / Teknologi
Uddannelse
 • Bachelor
 • Kandidat
Jobtype
 • Specialist
Disse ledige stillinger kunne måske også være interessante for dig.
Forca
Placering
FORCA
Placering
konfAir A/S
Placering
Placering
FORCA
Placering
Timextender A/S
Placering Remote
Elopak Denmark A/S
Placering
TSG Nordic
Placering