Frontend udvikler

Virksomheden

Baggrund og fakta
Forca er en af de største udbydere af serviceydelser til pensionsselskaber, og agerer som en professionel outsourcingpartner for en række store pensionskasser og pensionsselskaber inden for fondsadministration, medlemsservice, aktuarservice samt økonomi- og regnskabsservice. Forcas kunder er store professionelle pensionsselskaber med investeringsaktiver på tilsammen mere end 777 mia. kr.

Organisation
I 2006 stod tre uafhængige pensionsselskaber og -kasser i en forretningskritisk situation. De ønskede at udvikle forretningen og opnå stordriftsfordele, så der var mere pension til den enkelte pensionsopsparer. Samtidig ville de beholde deres selvstændighed.


Heraf udsprang Forca – en fællesejet servicepartner, der håndterer alle de bagvedliggende fællesnævnere mellem selskaberne i form af service og systemer, administration, it- og forretningsudvikling.

Ved at udnytte synergierne mellem Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension har Forca formået at skabe økonomiske resultater og vækst, der kan ses på den enkelte slutkundes pensionsopsparing. Det i en grad, så Norli Pension Livsforsikring i 2016 valgte at tilslutte sig Forca-fællesskabet. Det samme gjorde Industriens Pension i 2017, hvor de outsourcede deres fondsadministration til Forca.

Forca kan tilbyde dig en alsidig hverdag, fleksible arbejdstider og konkurrencedygtige ansættelsesvilkår med fokus på gode rammer for medarbejderne. Du vil indgå i en udviklingsafdeling bestående af 35 engagerede og ambitiøse kollegaer i et miljø, hvor den gode software, samarbejde og work-life-balance er omdrejningspunktet.

Vi arbejder efter agil metode og scrum er basic i Forcas agile proces. Du vil indgå i ét af vores 16 agile teams med kolleger på tværs af mange fagligheder og kompetencer og dine kolleger i udviklingsteamet er både interne og eksterne udviklere, designere og grafikere.

Kulturen er godt humør, stor hjælpsomhed, og lyst til at flytte sig sammen, hvilket samlet betyder: et godt sted at være. Det er givet én af årsagerne til, at hér arbejder nogle af de mest glade og passionerede medarbejdere.

Stillingen refererer til Udviklingschefen.

Jobbet

Formål med jobbet

 • At skabe stabile og skalerbare løsninger med høj funktionalitet og state-of-the-art brugeroplevelse.

Nøgleansvarsområder

 • At udvikle løsninger på ofte komplekse forretningskrav ved en analyse af forretningens behov til selve pensionssystemet
 • Dit primære ansvarsområde vil være UI programmering og styling i vores fire EPI-portaler og to app’s.
 • At indgå i hele udviklingsprocessen fra A-Z, herunder arkitektur, design, udvikling og test af løsninger

Nøgleopgaver

 • Portaludviklingen foregår i et landskab af teknologier som React, React.Native, Scss/Css, Episerver og C#.
 • Designe nye løsninger og videreudvikle på den eksisterende platform baseret på Edlund.
 • Sikre arkitektur og kodekvalitet ved at levere løsninger understøttet af test, samt sikre læsbarheden via gennemskueligt design og objekt orienterede principper
 • At samarbejde med interessenter i og omkring løsningerne og indgå som teknisk sparringspartner med personer fra andre faglige områder.

Succeskriterier/nøglemål

 • Sikre kvaliteten i hele leverancen i henhold til aftalte tidsplaner
 • Kundetilfredshed med både resultatet af projektet og med måden projektet er håndteret på
 • Du bidrager til fagligheden hos Forca ved kontinuerligt at tilegne og dele ny viden
 • Teamet er tilfreds med din indsats

Din profil

Kritisk erfaring

 • Erfaring fra lignende stilling som Frontend udvikler
 • Du har minimum to års erfaring med React til Portal-/App udvikling, ideelt baseret på Episerver, Sitecore eller lignende CMS-system.


Job-/virksomhedsspecifikke færdigheder

 • Solid erfaring fra en tilsvarende stilling
 • Erfaring med React, React.Native og Scss/Css
 • Erfaring med C#
 • Erfaring med UI/UX design principper
 • Erfaring med agile udviklingsprincipper
 • Dansk - flydende i skrift og tale

Uddannelsesniveau

 • Du har en relevant IT-uddannelse som f.eks. Datamatiker, Cand.IT, Ingeniør, Datalog eller Cand.merc.dat, men det afgørende er din erfaring, indstilling og personlighed

Du tilbydes

Du tilbydes desuden en konkurrencedygtig løn og gode personaleforhold med pensionsordning, helbredssikring og frokostordning.

Kontakt og lokation

Samtaler vil foregå i København

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Marianne Rosendal via mr@matchmaker.dk eller på telefon +45 5366 2073.

Opslagsdato

06.12.2021

Yderligere information
Match kriterier
Region
 • Region Hovedstaden
Branche
 • IT / Teknologi
Uddannelse
 • Bachelor
 • Kandidat
Jobtype
 • Specialist
Disse ledige stillinger kunne måske også være interessante for dig.
Cardlay A/S
Placering
Forca
Placering
Cardlay A/S
Placering
Sentia Denmark A/S
Placering
Sentia Denmark A/S
Placering
Sentia Denmark A/S
Placering
Softpay
Placering
Teldust A/S
Placering