Enterprise Arkitekt

Open

Jobbet

Formål med jobbet

 • Du vil få en nøgleposition i forhold til at tegne Forcas nuværende arkitekturfunktion, som pt. gentænkes og er under faglig restrukturering. Du er medansvarlig for arkitekturen og skal være med til at sikre og skabe rammerne for, at Forca effektivt laver de ”rigtige” og optimale digitale løsninger til kundernes medlemmer samt at løsningerne har den rette kvalitet og holdbarhed

Nøgleansvarsområder

 • Du sætter de strategiske arkitekturrammer for hele Forca inkl. udarbejder IT-strategi og roadmap
 • Du sætter retning og indhold for den overordnede arkitektur i Forca i form af arkitekturprincipper, non funktionelle krav mv.
 • Du udøver arkitektur-faglig ledelse og er retningsanviser for afdelingens arkitekturindsatser og arkitekter (LA, IA, SA mv.)
 • Du arbejder på tværs af alle Forcas produktområder (Kunde, Medlem, Fonds og Forca) – bl.a. sammen med produktledelserne, men også med Forcas ledelse.

Nøgleopgaver

 • Du udarbejder og vedligeholder systemoverblik og -landskab hæftet på kapabiliteter og hovedservices/-leverancer
 • Du opbygger og vedligeholder løbende Forcas ”Sundhedstjek”, som indeholder en vurdering af systemporteføljens sundhedstilstand udtrykt som forretningsmæssig og teknisk fitness
 • Du vedligeholder en fælles begrebsmodel
 • Du udarbejder teknologivurderinger – ifb. med anskaffelser, løsningsdesign og sundhedstjek
 • Du følger med i nye teknologiske muligheder og kommunikerer/inspirerer i Forca og hos kunder til anvendelse heraf

Succeskriterier/nøglemål

 • Du er medansvarlig for arkitekturen og skal være med til at sikre og skabe rammerne for, at Forca effektivt laver de "rigtige" og optimale digitale løsninger til kundernes medlemmer samt at løsningerne har den rette kvalitet og holdbarhed
 • Du bidrager til fagligheden hos Forca ved kontinuerligt at tilegne og dele ny viden
 • Du er en stærk holdspiller samt en god kollega

Din profil

Kritisk erfaring

 • Du har erfaring fra tidligere stilling som EA i en finansiel virksomhed – meget gerne i pensionsbranchen og evt. med Edlund-viden i rygsækken
 • Dygtig til interessentanalyse og -håndtering
 • Du har erfaring med at tænke og arbejde agilt
 • Du har tidligere arbejdet som løsningsarkitekt

Job-/virksomhedsspecifikke færdigheder

 • Du er en dygtig kommunikatør – du både lytter og taler
 • Du har forretningsforståelse og er god til at formidle og rådgive Forcas ledelse og kunder
 • Du kan lede både opad, nedad og er en person der ”samler”. Du bliver faglig spydspids
 • Du besidder analytisk og kritisk sans – og bruger det positivt, proaktivt og konstruktivt
 • Dansk - flydende i skrift og tale

Uddannelsesniveau

 • Du har en relevant IT-uddannelse

Du tilbydes

Du tilbydes desuden en konkurrencedygtig løn og gode personaleforhold med pensionsordning, helbredssikring og frokostordning.

Kontakt og lokation

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Marianne Rosendal via mr@matchmaker.dk eller på telefon +45 5366 2073.

Virksomheden

Baggrund og fakta

Forca er en af de største udbydere af serviceydelser til pensionsselskaber, og agerer som en professionel outsourcingpartner for en række store pensionskasser og pensionsselskaber inden for fondsadministration, medlemsservice, aktuarservice samt økonomi- og regnskabsservice. Forcas kunder er store professionelle pensionsselskaber med samlet ca. 600.000 medlemmer (pensionsopsparere) og investeringsaktiver på tilsammen mere end 680 mia. kr.

Organisation

I 2006 stod tre uafhængige pensionsselskaber og -kasser i en forretningskritisk situation. De ønskede at udvikle forretningen og opnå stordriftsfordele, så der var mere pension til den enkelte pensionsopsparer. Samtidig ville de beholde deres selvstændighed.

Heraf udsprang Forca – en fællesejet servicepartner, der håndterer alle de bagvedliggende fællesnævnere mellem selskaberne i form af service og systemer, administration, it- og forretningsudvikling.

Ved at udnytte synergierne mellem Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension har Forca formået at skabe økonomiske resultater og vækst, der kan ses på den enkelte slutkundes pensionsopsparing. Det i en grad, så Norli Pension Livsforsikring i 2016 valgte at tilslutte sig Forca-fællesskabet. Det samme gjorde Industriens Pension i 2017, hvor de outsourcede deres fondsadministration til Forca.

I Forca arbejder vi agilt – og har en ambition om hele tiden at blive bedre. Vi har siden 2013 arbejdet efter agil metode og scrum og er i gang med et modenhedsløft af det agile setup

Som ”Senior” Enterprise Arkitekt (EA) får du en central rolle i Forcas arkitektur team, hvor du får mulighed for at præge og påvirke den digitale rejse. Du kommer til at arbejde for hele Forca (og alle Forcas kunder) og arbejde på tværs af alle Forcas produktområder (Kunde, Medlem, Fonds og Forca), bl.a sammen med produktledelserne, men også med Forcas ledelse.

Kulturen er godt humør, stor hjælpsomhed, og lyst til at flytte sig sammen, hvilket samlet betyder: et godt sted at være. Det er givet én af årsagerne til, at hér arbejder nogle af de mest glade og passionerede medarbejdere.

Stillingen refererer til Chefen for IT Arkitektur og Sikkerhed.

Opslagsdato

15.03.2023

Yderligere information
Match kriterier
Region
 • Region Hovedstaden
 • Nordsjælland
Branche
 • IT / Teknologi
Uddannelse
 • Kandidat
 • Bachelor
Jobtype
 • Specialist
Disse ledige stillinger kunne måske også være interessante for dig.
Forca
Placering
Elopak Denmark A/S
Placering
Jorgensen Engineering a/s
Placering
Jorgensen Engineering a/s
Placering
Skako Concrete A/S
Placering
Sealing System A/S
Placering
FORCA
Placering