Data Engineer/Dataudvikler

Virksomheden

Baggrund og fakta

Forca er en af de største udbydere af serviceydelser til pensionsselskaber, og agerer som en professionel outsourcingpartner for en række store pensionskasser og pensionsselskaber inden for fondsadministration, medlemsservice, aktuarservice samt økonomi- og regnskabsservice. Forcas kunder er store professionelle pensionsselskaber med investeringsaktiver på tilsammen mere end 680 mia. kr.

Organisation

I 2006 stod tre uafhængige pensionsselskaber og -kasser i en forretningskritisk situation. De ønskede at udvikle forretningen og opnå stordriftsfordele, så der var mere pension til den enkelte pensionsopsparer. Samtidig ville de beholde deres selvstændighed.

Heraf udsprang Forca – en fællesejet servicepartner, der håndterer alle de bagvedliggende fællesnævnere mellem selskaberne i form af service og systemer, administration, it- og forretningsudvikling.

Ved at udnytte synergierne mellem Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension har Forca formået at skabe økonomiske resultater og vækst, der kan ses på den enkelte slutkundes pensionsopsparing. Det i en grad, så Norli Pension Livsforsikring i 2016 valgte at tilslutte sig Forca-fællesskabet. Det samme gjorde Industriens Pension i 2017, hvor de outsourcede deres fondsadministration til Forca.

I dit daglige arbejde, er du tilknyttet et agilt udviklingsteam, som udover en Product Owner og Scrum Master er sammensat af udviklere og forretningseksperter på tværs af forretningen og IT. Udviklingsteamet indgår i et skalleret agilt setup med fælles ceremonier og seancer med en række andre udviklingsteams med nære relationer. Selve afdelingen ”Data” består af 6 dataudviklere, en Leadudvikler og en Area Product Owner, hvortil teamet yderligere er planlagt til at vokse med 1-2 nye udviklere indenfor kort tid.

Kulturen er godt humør, stor hjælpsomhed, og lyst til at flytte sig sammen, hvilket samlet betyder: et godt sted at være. Det er givet én af årsagerne til, at hér arbejder nogle af de mest glade og passionerede medarbejdere.

Stillingen refererer til chefen for Data.

Jobbet

Formål med jobbet

 • Du har fokus på at skabe den helt rigtige datamodel og -løsning i tæt samarbejde med forretningen samt at levere driftsbare løsninger med lang levetid og hurtig time-to-market.

Nøgle ansvarsområder

 • Du er med til at udvikle et større Enterprise Data Warehouse samt en bred vifte af forskellige dataløsninger
 • Du udfordrer gerne de eksisterende løsninger, og du sparrer med dine kollegaer i teamet om det gode løsningsdesign.
 • Du sætter dig i brugernes sted og forstår, hvordan dataløsningerne skal løse udfordringer og skabe muligheder i forretningen
 • Du hjælper IT-driften ved fejl og hændelser, og du er løbende i tæt dialog med IT-driften omkring optimeringer og løsningsforbedringer, som kan skabe en bedre og mere stabil driftssituation

Opgaver

 • Analysere, designe og udvikle nye dataløsninger og datapunkter i datafundamentet
 • Tage medansvar for dine kollegaers kode via kodereview
 • Du udvikler nye løsninger, hvor du naturligt indtænker datakvalitet, driftsstabilitet og dokumentation, som en del af den kode, du giver videre til dine kollegaer i driften
 • Deltagelse i spændende ad hoc opgaver på tværs af teams

Succeskriterier/nøglemål

 • Du er med til at skabe den helt rigtige datamodel og -løsning i tæt samarbejde med forretningen
 • Du er både ambitiøs og nytænkende i brugen af teknologier og udviklings-metoder

Faglige kvalifikationer

Kritisk erfaring

 • Erfaren i og kan den tekniske værktøjskasse: SQLServer og T-SQL er din hjemmebane, og du kan måske også allerede enten begå dig i SSIS, SSAS (primært tabular kuber), C# og Azure DevOps
 • Du interesserer dig for nye tilgange til data og er nysgerrig på nye cloudbaserede teknologier som f.eks. Azure Data Factory, Synapse, Snowflake, Databricks mv.
 • Du har erfaring med at udvikle dataløsninger, og du ved, hvordan solide og driftsbare løsninger skal skrues sammen

Job-/virksomhedsspecifikke færdigheder

 • Du har erfaring fra en tilsvarende stilling
 • Du har en naturlig interesse for nye teknologier
 • Du har et agilt mindset og finder det helt naturligt, at dit daglige arbejde tager udgangspunkt i en agil udviklingsmetode
 • Du er opsøgende og finder det spændende at bevæge dig rundt i forskellige forretningsområder
 • Du er forretningsorienteret og kan sætte dig ind i, hvordan dataløsningerne både kan løse nuværende forretningsudfordringer - og skabe nye forretningsmuligheder på sigt
 • Dansk - flydende i skrift og tale
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til finanssektoren, men vigtigst er din forståelse for det gode løsningsdesign

Uddannelsesniveau

 • Du har en relevant videregående uddannelse og er sikkert cand.scient., cand.it eller cand.merc.dat/it, datamatiker eller lignende – det er dog ikke et krav for at kunne ansøge!

Du tilbydes

Du tilbydes desuden en konkurrencedygtig løn og gode personaleforhold med pensionsordning, helbredssikring, frokostordning og en masse muligheder for kollegialt samvær og foreninger.

Kontakt og lokation

Samtaler vil foregå i København.

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Marianne Rosendal via mr@matchmaker.dk eller på telefon +45 5366 2073.

Opslagsdato

27.04.2022

Yderligere information
Match kriterier
Region
 • Region Hovedstaden
 • Nordsjælland
Branche
 • IT / Teknologi
Uddannelse
 • Kandidat
 • Bachelor
Jobtype
 • Specialist
Disse ledige stillinger kunne måske også være interessante for dig.
Forca
Placering
Feline Holidays A/S
Placering
metatravel service GmbH
Placering
Forca
Placering
JP Air Tech
Placering
CEPOS
Placering