CRM-projektleder til Medlemsservice

Open

Virksomheden

Medlemsservice i Forbundet varetager en række opgaver på tværs af HK.

Af væsentlige opgaver og ansvarsområder kan nævnes:

 • Faglig og systemmæssig understøtte den samlede medlemsserviceopgaver i alle HK’s afdelinger
 • Varetage den strategiske udvikling af medlemsservice som sådan
 • Drive og udvikle et backoffice for de mest komplekse medlemsserviceopgaver på tværs af organisationen.
 • Udvikle og driftsunderstøtte HK’s kontaktcenter, herunder indarbejde nye kanaler i mødet med medlemmerne.
 • Arbejde målrettet med udvikling og implementering af fælles servicekultur inden for medlemsservice


Organisation

Den nye projektleder vil være tilknyttet ’Konsulentteamet’, som består af i alt 6 medarbejdere og en studentermedhjælper. I denne stilling vil du referere til chefen for medlemsservice.

Konsulentteamet er en del af Medlemsservice, der er opdelt i 3 teams. Der er i alt ca. 22 medarbejdere i afdelingen.

I Medlemsservice har vi bl.a. stort fokus på at arbejde ud fra et positivt mind-set, at tage ejerskab og udvise ansvarlighed i vores opgaveløsning. Alle 3 teams besidder en meget høj grad af faglighed og en ambition om et højt og kvalificeret serviceniveau overfor såvel medlemmerne som internt samarbejdspartnere.

I Konsulentteamet arbejder vi selvstændigt, men prioriterer videndeling og samarbejde højt – og gerne endnu højere fremadrettet, så der er flere muligheder for at hjælpe hinanden på tværs af opgaver og projekter.

Ledelsesstilen er baseret på uddelegering og høj grad af tillid, med fokus på løbende sparring og feedback fra såvel leder som kollegaer.

Jobbet

Formål med jobbet

Din vigtigste opgave er at binde forretningen tæt sammen med IT-afdelingen/IT-leverandører og forretningsområdets primære interessenter inden for medlemsservice. Dette er med fokus på at understøtte organisationen i at prioritere ressourcer, hvor effekten for den oplevede medlemsservice er størst

Nøgleansvarsområder

 • Udvikling af brugervenlige it-værktøjer og arbejdsgange til løsning af de daglige opgaver i Medlemsservice
 • Vedligehold og udvikling af HK’s CRM-system
 • Projekter knyttet til generel øget datakvalitet
 • Undervisning og implementering af projekter i organisationen

Nøgleopgaver

 • Optimering og kvalitetssikring af processer og arbejdsgange i HK’s CRM-system, herunder indsamling af IT-fejl, som analyseres og prioriteres til videre løsning
 • Forbedring og digitalisering af arbejdsgange i CRM, design og udvikling af dashboards
 • Automatisering af sagsbehandlingsløsninger (robotic)
 • Projektledelse

Succeskriterier/nøglemål

 • Sikre kvaliteten i leverancen samt overholdelse af deadlines
 • Sikre fokus på prioritering af ressourcer
 • Være den udfarende kraft i teamet
 • Kommunikativ – fremme dialog og sparring ved løbende at melde tilbage til leder og andre involverede kollegaer

Din profil

Faglige kvalifikationer

Kritisk erfaring

 • Du har erfaring med optimering af processer i it-systemer
 • Du har erfaring med forbedring af CRM og/eller sagsbehandlingssystemer
 • Du kan beskrive og visualisere komplekse arbejdsgange
 • Du har erfaring med projektledelse og vant til at styre projekter sikkert i mål
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation

Job-/virksomhedsspecifikke færdigheder

 • Kendskab til at teste nye løsninger, vil være en stor fordel, da en del af vores tid går med testopgaver

Dig

 • Du har let ved at skabe dig et overblik og du har en analytisk og velstruktureret tilgang til nye opgaver
 • Du trives med at gå i dybden med en opgave og få fingrene i alle elementer i opgaveløsningen
 • Du er stærk kommunikativt
 • Du har evnen til at have mange bolde i luften på en gang og samtidig kunne prioritere din tid og være serviceminded, selv om du har travlt
 • Du er engageret og har lyst til at gøre en forskel
 • Du er positiv og har let ved at samarbejde

Uddannelsesniveau

 • Du har en relevant baggrund inden for IT

Du tilbydes

Arbejdstiden er fast på 37 timer og lønpakken inkluderer pensionsordning, mobil, bredbånd og avis. Arbejdspladsen ligger i Weidekampsgade, i meget flotte lokaler sammen med gode og kompetente kollegaer.

Du tilbydes et fleksibelt arbejdsmiljø med mulighed for at arbejde hjemme samt sund frokostordning, sportsfaciliteter, sociale klubber m.m. Parkeringsplads er muligt mod et mindre beløb og derudover ligger HK tæt på Metroen.

Kontakt og lokation

Samtaler vil foregå i København

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Marianne Gullacksen via mg@matchmaker.dk eller på telefon +45 5366 2073

Opslagsdato

30.11.2020

Yderligere information
Match kriterier
Disse ledige stillinger kunne måske også være interessante for dig.
Reviso International - Client
Placering
Fujitsu
Placering
Softpay (Unwire)
Placering
MatchMaker A/S
Placering
CareLink
Placering
Smartlift A/S
Placering
Cardlay A/S
Placering
Cabinplant A/S
Placering
Smartlift A/S
Placering