Organisational Audit

Formålet med Organisational Audit er at styrke sammenhængen mellem på den ene side virksomhedens forretningsmæssige og strategiske retning og på den anden side medarbejderes adfærd og kompetencer, så virksomhedens samlede præstation forbedres.

MatchMakers kernekompetence er at vurdere personers adfærd på jobbet og sammenhængen mellem adfærd og præstation: Hos den enkelt medarbejder og i virksomheden som helhed. I en Organisational Audit gør MatchMaker brug af den indgående viden om personers adfærd på jobbet, som vi har erhvervet os gennem mere end 20 års erfaring med rekruttering og udvælgelse. MatchMaker særkende har altid været at tage afsæt i forretningen og organisationen som rammen for den enkelte medarbejders præstation. Det er denne viden vi bringer i spil ved en Organisational Audit.